Hverdagens hovedstad

Det vigtigste er hverdagens mangfoldige liv. Det liv begynder med vores hjem – boligen. Vi er klar til at tage alle midler i brug for at stoppe boligmarkedets svimlende prisstigninger.

Der skal frikøbes og opkøbes, bygges og ombygges, så der er plads til rig og fattig, til mennesker og natur.

Alle bydele skal have sin egen vedvarende byudvikling, hvor du og dine naboer løbende kan skabe bedre rammer for hverdagens liv – både byens fysiske og sociale rammer. 

 

Mærkesager indenfor området 

Københavns boligfond – frisæt boligerne!

Vi er blevet lovet billigere boliger i årtier – men de kommer ikke så længe spekulationen i høje ejendomspriser styrer boligmarkedet i København. Heller ikke selvom vi bygger rigtig mange nye boliger, som mange ellers tror.

Boligmarkedet opfører sig nemlig anderledes end det typiske marked for produkter. Den almindelige forbruger køber ikke et produkt, men et hjem.

De billige ejendomslån betyder, at priserne kan stige i lang tid uanset, hvor meget der bygges, fordi forventningen om den fremtidige stigning i boligpriser i København vil fortsætte og nemt kan belånes – lige indtil en ny finanskrise rammer os. Og så opdager boligejerne for alvor at deres bolig, jo ikke er et produkt, der nemt kan udskiftes – men netop et hjem.

Kun to europæiske hovedstæder er sluppet fra voldsomme stigninger i boligpriser.
Wien og Helsinki. Begge steder har man satset på at en meget stor del af boligmassen ejes af kommunen.

Derfor ser Alternativet at løsningen i København er, at sætte så mange boliger som muligt fri fra det spekulationsdrevne ejendomsmarked. Redskabet er Københavns Boligfond, der både selv opkøber ejendomme, og indgår i partnerskaber med almennyttige boligselskaber og andre, der arbejder for frisætte boliger.

Legepladser og mødesteder i hele byen

(beskrivelsen af denne mærkesag er på vej).

 

30 timers arbejdsuge for ansatte i Københavns Kommune

Livet er andet og mere end arbejdsliv.

Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser, tid til at gå i biografen og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne. Vi skal ned i arbejdstid og op i livskvalitet. 

I 1915 var arbejdstiden 56 timer om ugen, og den er gradvist blevet nedsat til de nuværende 37 timer i 1990.

Arbejdstiden er altså ikke blevet rørt i over 20 år, og vi mener, at tiden er nået til, at vi igen eksperimenterer med, hvordan vi prioriterer arbejde og fritid.

Derfor arbejder Alternativet for at indføre en forsøgsordning med en 30 timers arbejdsuge for kommunens ansatte på udvalgte områder.

30 timers arbejdsuge har efterhånden været afprøvet i flere virksomheder såsom Volvo, hvor erfaringerne viser, at medarbejdertilfredsheden stiger, sygefraværet reduceres markant og produktiviteten bevares.

Forsøget i København skal følges tæt og evalueres dybdegående. På landsplan er målet, at kommunens forsøgsordning kan danne grundlag for, at andre kommuner, virksomheder og myndigheder kan følge Københavns eksempel, og hvis forsøget har positive effekter kan forsøges udbredes til flere områder. 

 

Unge-tilbud med ung kultur

(beskrivelsen af denne mærkesag er på vej).

 

Medborgerhuse og kvarterhuse 

Der mangler lokaler og mødesteder til fællesskabende aktiviteter, der har åbent efter arbejde og skole.

For at vi som by kan leve og ånde, skal der være rig mulighed for at vi kan mødes med vores medborgere. Det skal være til at betale.

Lige nu er det ikke atypisk at tre timer for et lokale til 30 mennesker koster 2000 kr. Det skal være muligt at mødes om en politisk sag, en fælles hobby, eller for bare hænge ud sammen i et fællesskab uden det koster dyre domme.

Vi burde stille flere kvarterhuse til rådighed. Det giver åndehuller til demokratiet og til livet i byen.

Vi har allerede Book Byen og faciliteter i Kødbyen, men det er omstændigt og ofte lidt kedelige faciliteter, som ikke inviterer til spontant samvær eller virker særlig indbydende for unge. 

Mange unge har ikke et sted at være sammen efter skole og hænger derfor ud på gaden - men de skal også have lov til at være sammen i dårligt vejr. Vi skal have mere ligesom Folkehuset Absalon, hvor det er nemt tilgængeligt og den gode stemning kommer let.

Alternativet mener at Københavns Kommune burde oprette flere af sådanne kvarterhuse i samarbejde med lokale foreninger og cafeer og til gavn for alle byens borgere.

 

Tilskud til pasning af eget barn/pengene følger barnet

(beskrivelsen af denne mærkesag er på vej).

 

 

Se vores mærkesager om andre politikområder her.