b6acca79-1354-4363-b3bc-4e71a457fe71-lynetteholmen-luftfoto-web_1100x400.jpg

EN LEVENDE BY – IKKE EN KUNSTIG Ø

Det nuværende flertal på byens rådhus vil satse milliarder på et mega-projekt: Frank Jensen og Lars Løkkes kunstige ø – Lynetteholm.

Al udvikling i København vil i mange årtier blive bundet til projektet. Beslutningen er presset igennem uden byens borgere har haft chance for at debattere det – endsige stemme om det.

Hos Alternativet København er vi rystede over uansvarligheden hos Rådhusets nuværende flertal. Først og fremmest manglen på offentlig debat og demokratisk inddragelse af byens borgere – selvom det er københavnerne som hæfter for gælden.

Projektet har desværre også:

  • en ekstrem usikker økonomi
  • høj risiko for at ødelægge Øresund og Østersøens havmiljø
  • binding til fortsat gældsbundet byudvikling med dyre boliger

Mega-projektet betyder også, at vi må opgive at blive CO2-neutrale med alt det beton anlæg af tunneller og motorvej kræver. Det er ikke et bæredygtigt projekt uanset hvor meget pyntegrønt, det dekoreres med.

Projektet vil låse Hovedstaden til massiv gæld, fortsat trafikvækst og byg-dyrt-politik hele næste generation. Det giver en gold og overbelastet by.

I stedet for denne slags mega-projekter, ønsker Alternativet en gradvis, organisk udvikling af byen i samspil med hele hovedstadsområdet. I et tempo og med åbne demokratiske processer, hvor borgerne og lokalområder altid har en stemme.

Derfor siger Alternativet “En levende by – ikke en kunstig ø