9. Sprudlende iværksætteri og erhverv

17_KOBENHAVNERMAAL9.jpg

Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest mennesker i Danmark og har i perioder stået for halvdelen af landets nettojobskabelse. Samtidig er stort set alle enige om, at vi i fremtiden skal leve af vores kreativitet, innovationsevne og sociale opfindsomhed, hvorfor det giver god mening, at vi både i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i arbejdslivet investerer mere i at understøtte såvel fællesskabets som den enkeltes skaberkraft. Derfor vil vi arbejde for, at København bliver den bedste by for iværksættere og nye bæredygtige virksomheder.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Socialt entreprenørskab i verdensklasse

Københavns Kommune skal snarest vedtage og implementere en ambitiøs handlingsplan for socialøkonomi og socialt entreprenørskab efter inspiration af fx Settlementet på Vesterbro, Roskilde Festivalen og KPH Projects. Målet er, at det skal være lettere at sætte i værk og understøtte socialt entreprenørskab.

→ Fysiske rammer til byens vækstlag

Københavns Kommune skal tilbyde fysiske rammer for det spirende vækstlag, hvor igangsættere kan vokse til sociale og bæredygtige iværksættere og videre, indtil de er klar til at flytte ud som stærke samfundsansvarlige virksomheder.

→ Virksomhedernes kontakt og sagsbehandling til kommunen skal styrkes

Byggetilladelser, bevillinger, SKAT, Miljø og Teknik, Erhvervsservice. En virksomhed kan risikere at skulle være i kontakt med uoverskueligt mange forskellige forvaltninger og kontorer. Vi foreslår, at den allerede etablerede samlede indgang bliver evalueret og forbedret markant, så virksomhederne bliver hjulpet optimalt i hele deres kontakt med det kommunale system.

→ Pulje til grønne ildsjæle

Efter Alternativets opfattelse kan lokale ildsjæle og fællesskaber spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Derfor vil vi oprette en pulje, hvis formål er at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter, kultur og projekter understøtter den grønne omstilling i lokalmiljøet.

→ Københavnernes iværksætterpakke

Alternativet ønsker at styrke iværksætterkulturen markant i København. Vi vil gøre det lettere og mere attraktivt at starte og investere i en iværksættervirksomhed. Blandt andet vil vi opgradere iværksætterhusene, styrke rådgivning af iværksættere, indføre flere mikrolån, styrke og udbrede nye finansieringsmuligheder såsom crowdfunding samt oprette 10 årlige erhvervs-Ph.D.-stillinger for at motivere og tiltrække flere forskere og nye inspirerende virksomheder.