8. Hverdagen i balance

17_KOBENHAVNERMAAL8.jpg

Mange drøner rundt i hamsterhjulet. Folk går ned med stress, angst, depressioner og andre sygdomme. Familiebånd kan briste, børn tabes, og den menneskelige trivsel ødelægges, hvis vi ikke formår at finde en ny balance for livets hjul. Alternativet ønsker at erstatte konkurrencestaten med et balancesamfund, hvor alle mennesker ses som værdifulde, hvor alle kan realisere deres potentialer, og hvor alle har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ En by uden stress

Stressklinikker, kultur på recept, terapihaver samt andre initiativer og indsatser skal opprioriteres og udvides, så vi sikrer, at København har de bedste og mest alsidige tilbud til de af vores medborgere, der ulykkeligvis rammes af stress, angst eller depression. København skal desuden udvikle med en handleplan for 'En By Uden Stress'.

→ Danmarks første borgerlønsforsøg i København

Borgerløn er interessant, fordi det kan være et modsvar på udviklingen mod jobløs vækst, øget ulighed, fattigdom og arbejdsløshed. Dermed kan borgerløn måske vise sig at være fremtidens socialt bæredygtige sikkerhedsnet, fordi det giver alle borgere en basal økonomisk tryghed i hverdagen, men også mulighed for at indrette et arbejdsliv i balance. Ligeledes gør borgerløn op med en dyr, bureaukratisk og kontrolbaseret beskæftigelsesindsats i jobcentrene, der har vist sig at være enormt ineffektiv.

→ På vej mod en 30-timers arbejdsuge

Danmark er blandt de lande i verden, hvor vi som familier samlet set arbejder mest, og derfor er vi også blandt de lande, hvor børn er længst tid i institutioner. 450.000 danskere viser dagligt tegn på stress, mens 900.000 oplever, at de har svært ved at skabe balance mellem job og familieliv. Derfor skal vi bevæge os mod en normeret arbejdstid på 30 timer om ugen, og som Danmarks største arbejdsgiver har Københavns Kommune en unik mulighed for at gå forrest i den bevægelse.

→ Københavns Kommune: en arbejdsplads i balance

Som arbejdsgiver skal kommunen have langt større tillid til vores institutioner og medarbejdere og undgå unødvendig dokumentation og kontrol. Tilliden skal op, kontrollen skal ud – også i praksis. Vi vil arbejde for en seriøs tillidsreform.