7. Grøn energi og ren luft

17_KOBENHAVNERMAAL7.jpg

Københavns klimaplan er ambitiøs, men baseret på omstilling af kulkraftværker til biomasse og opstilling af vindmøller i andre kommuner. Samtidig er København langt bagud i forhold til at omstille transportsektoren fra fossil til vedvarende energi. København skal opstille kommunale mål, delmål og konkrete tiltag, der kan sikre en omstilling til 100 pct. fossilfri by hurtigst muligt.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ En fossilfri hovedstad hurtigst muligt

Fremtidens CO2-reduktioner i København skal især komme fra transportsektoren, som skal gøres grønnere særligt med elektriske biler, biogas i de tungere køretøjer og fremme af cyklisme og kollektiv transport. Det betyder at flere af vores veje og spor skal reserveres til elbiler, el-taxaer, el-cykler og andre nul-udledningskøretøjer. Indre By skal være bilfri zone dog med plads til miljøvenlig vareindlevering og andre særlige køretøjer.

→ Et energisystem der vækker international opsigt

København skal være verdensmester i smart-grid løsninger, hvor synergieffekter mellem vedvarende energikilder, intelligente varmepumper og elektriske køretøjer som lagringsløsning sammentænkes. Biomasse er en begrænset ressource og alle globale scenarier slår fast, at vi kun når at begrænse den globale opvarmning, hvis der sker et væsentlig optag af CO2 i skove og jorde. Biomasse i København ser vi som en overgangsløsning, der er udnyttet i rigelig grad, og som nu skal erstattes af vedvarende energi og effektiviseringer.

→ Solceller overalt i byen til fremme af solenergi

Sol over København skal bruges på mange måder. Der skal så vidt muligt stilles krav om solenergi på alt nybyggeri. Barrierer for udbygning af sol i eksisterende byggeri skal fjernes i samarbejde med staten. Alle kommunale byggerier og tagudskiftninger skal integrere solceller.

→ Øget indsats for at spare på energien

Gennem rådgivning og kampagner skal både virksomhedernes og borgernes fokus på energibesparelser øges. Når bygninger renoveres skal energibesparelser indgå som et af de primære hensyn i renovationen. Herudover skal nye former for incitamentsordninger til energibesparelser samt alternative finansieringsmodeller undersøges.

→ Hurtigere, grønnere og innovativ mobilitet

Vi skal have flere muligheder for at skifte nemt mellem forskellige transportmidler som bil, bus, tog, cykel (fx 'park and ride'), så mobilitet øges for alle. Dertil vil vi specifikt arbejde for 'roadpricing', så man betaler efter, hvor meget man forurener, og 'mobility as a service', der kan øge den grønne og smarte mobilitet.