5. Ligeværd og ligestilling

17_KOBENHAVNERMAAL5.jpg

Spillereglerne i vores kultur er ikke ens for alle. Nogle forventes at opføre sig på en bestemt måde, mens det modsatte forventes af andre. Disse normer kan begrænse os på baggrund af faktorer, vi ikke selv bestemmer – fx køn og udseende. Alternativet ønsker en kulturforandring, der sigter mod formel og reel ligestilling af mænd, kvinder og byens minoriteter. Gennem konkrete indsatser er målet, at det enkelte menneske sættes fri, og at fællesskabet bliver mangfoldigt og nyder godt af det potentiale og den iværksætterkraft, som byens borgere folder ud.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Lige barselsrettigheder til begge forældre

Vi foreslår en ny kommunal barselsordning, hvor den nuværende model udvides. Som supplement til de to ugers barsel umiddelbart efter fødslen får kommunalt ansatte fædre, medfædre og medmødre ret til 12 ugers øremærket barsel. De 12 uger kan placeres frit i hele orlovsperioden, men frafalder, hvis forældrene ikke vælger at bruge den.

→ Ligestilling i børnehøjde

Alternativet København ønsker, at børn og unge skal være lige, og at der tages udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi vil arbejde for at normkritik, magt og privilegier skal være en del af pædagoger og læreres efteruddannelse. Ligesom alle børneinstitutioner, skoler og klubber skal formulere en ligestillingspolitik, som omfatter køn, seksualitet og mangfoldighed. Kommunen støtter op om dette ved at formidle forskning, arrangere seminarer og workshopper og stille eksperter til rådighed, så institutionerne får kvalificeret deres arbejde med området.

→ Forsøg med anonyme ansøgninger i det offentlige

Det skal være kvalifikationer og ikke navn, der afgør, om man bliver inviteret til jobsamtale. For at undgå diskrimination foreslår Alternativet København, at der eksperimenteres med anonymiserede ansøgningsprocedurer på udvalgte kommunale institutioner. Forsøgsordningen skal siden munde ud i en antidiskriminerende ansættelseslovgivning.

→ En mangfoldig arbejdsstyrke i Københavns Kommune

Københavns Kommune er en af landets største arbejdsgivere og skal tage ansvar for sine ansatte. Det betyder, at kommunen som man gør mange steder i verden aktivt skal søge at inkludere folk med funktionsnedsættelser og sikre en mangfoldig arbejdsstyrke. Kommunen skal indføre kædeansvar for at sikre, at entreprenører og underentreprenører på kommunens projekter tilbyder fleksible arbejdsvilkår og ordentlige lønforhold.

→ Aktiv indsats mod hatecrimes

Minoriteter skal kunne være sig selv i en by med højt til loftet. Derfor vil Alternativet i København arbejde for at øge indsatsen mod hatecrimes ved at styrke det forebyggende og oplysende arbejde. Blandt andet ved at støtte initiativer som Normstormerne, Mino Danmark og andre foreninger, der arbejder aktivt med minoriteter.