4. Frie og kreative folkeskoler

17_KOBENHAVNERMAAL4.jpg

I dag er lærerne bundet af dokumentationskrav, metoder og målstyring. Ressourcerne er utilstrækkelige og børn risikerer at få stress af at gå i skole. Men folkeskolen skal danne og uddanne vores børn til en fremtid, som vil kræve livslang nysgerrighed, læring og kreativitet. Derfor skal vi investere i folkeskolen og slippe den fri.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Valgfri anvendelse af karakterskala i skolen

Det skal være op til den enkelte skole, om den vil anvende tal-karakterer eller ej. Ensidig fokus på bestemte læringsmål og test skal erstattes af en læringskultur, hvor dannelse, nysgerrighed og engagement næres, og hvor det er naturligt at eksperimentere, fejle og udvikle sig i et trygt miljø.

→ Skoler med frihed og bedre vilkår for udvikling

Alternativet København vil arbejde for, at der prioriteres 100 mio. kr. årligt i fire år til løft af kvalitet og udviklingsarbejde. Pengene tilføres skolerne direkte som støtte til selvvalgte formål – fx pædagogisk udvikling af nye undervisningsformer, der fremmer elevsamarbejde og social læring, styrkelse af arbejdet med inklusion, tid-til-forberedelse og sparring mm.

→ Styrkelse af de praktiske og musiske tilbud og fag

Det er vigtigt, at vi understøtter og udvikler børns medfødte kreativitet og andre færdigheder, for eksempel inden for kunst, kultur, musik, service eller håndværk. Alternativet ønsker en skole, som både er for hoved, hjerte og hånd. Alle børn skal have muligheden for at forfølge drømme og udfolde talenter på det højest muligt meningsfulde niveau – uanset om disse talenter er boglige eller praktiske.

→ Flere ressourcer til inklusion

Vi støtter de høje ambitioner i forhold til inklusion af udsatte børn i folkeskolen. Vi ønsker et større fokus på den enkeltes elevs behov, ligesom vi ønsker, at skolerne skaber et inkluderende læringsmiljø for alle elever. For at dette skal lykkes, vil Alternativet København afsætte de nødvendige ressourcer til bl.a. støttelærere, efteruddannelse i inklusion og pædagogisk udvikling.

→ Større fokus på bæredygtighed

Klimakrisen er den største trussel mod planeten, og derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og natur. Alternativet vil arbejde for, at der kommer større fokus på disse områder i undervisningen – ikke kun som teoretiske størrelser, men også som fysiske og håndgribelige elementer, som vi mennesker påvirker gennem vores valg i hverdagen.