3. Gode liv og trivsel i alle livsfaser

17_KOBENHAVNERMAAL3.jpg

Mange københavnere har heldigvis mulighed for at leve et godt liv. Dog skal
vi huske, at stadig flere af vores medborgere har brug for hjælp og støtte af
forskellige årsager. Flere og flere småbørnsfamilier er pressede på tid. Andre – både
unge og ældre – døjer med stress, ensomhed, angst, mistrivsel eller dårlig økonomi. Det skal vi ændre på.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Kvalitetsløft af daginstitutionerne

Daginstitutionerne har alt for længe været ramt af sparekniven. Men sparer vi på børnene, koster det på den lange bane.I Alternativet vil vi investere i det gode børneliv ved at tilføre ekstra ressourcer til institutioner, styrke mulighederne for uddannelse og sætte medarbejdere mere fri, så vi sikrer, at pædagoger både har ordentlige arbejdsvilkår og tid til at se og møde det enkelte barn.

→ Det gode seniorliv og ’profilplejehjem’ i København

Alle ældre – uanset alder og helbredsmæssig tilstand – skal have mulighed for at leve et godt, indholdsrigt og meningsfuldt seniorliv. Beboere og medarbejderes oplevelse af værdighed og ordentlighed i pleje-, bo- og omsorgstilbud skal fremmes gennem særlige ’profilplejehjem’ målrettet specifikke behov og interesser.

→ Forsøg med bylivshuse og ‘community organizers’ i lokalområder

Bylivshuse i lokalområder skal understøtte menneskers livsbehov på tværs af forvaltninger og livsområder. Bylivshuse samler indgange til sundhedssystemet, beskæftigelse, sociale indsatser, iværksætter- og erhvervsrådgivning, mentorordninger, støtte til borgerinitiativer, kulturelle aktiviteter, sociale mødesteder og fællesskaber i et fælles omdrejningspunkt for det lokale liv.

→ Sammenhæng i sundhed og psykiatri

Fordi et velfungerende og trygt sundhedsvæsen er en central forudsætning for menneskers livskvalitet, skal Københavns Kommune iværksætte konkrete initiativer til mere sammenhængende indsatser og samarbejder på tværs af faggrupper og forvaltninger samt mellem Region Hovedstaden, kommunen og praktiserende læger.

→ Flere faciliteter til sport, bevægelse og idræt

Vi skal have flere faciliteter, hvor der tænkes i alternative og kreative løsninger, som udnytter byrummene. Mange steder findes der allerede små træningsmiljøer i byrummet, men vi skal være endnu bedre til at se mulighederne. Vi ønsker at være i dialog med de lokale borgere om hvordan de ser brugen af byen til sport, bevægelse og spil.