2. Klimavenlige og sundhedsfremmende fødevarer

17_KOBENHAVNERMAAL2.jpg

Den globale fødevareproduktion er den største bidragsyder af klimabelastning; drivhusgasser, afskovning og ressourcespild. Samtidig er vores forbrug årsag til adskillige livsstilssygdomme. Men hvis vi omlægger måden, hvorpå vi producerer og forbruger fødevarer kan vi reducere vores kollektive klimaaftryk og fremme den enkeltes sundhed.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Klimavenlig kost i den kommunale forplejning

Menneskets adfærds- og forbrugsvaner er en helt afgørende faktor for, om vi lykkes med omstillingen til et klimamæssigt bæredygtigt samfund. Vi vil derfor indkøbe flere lokalproducerede, sæsonbestemte fødevarer og arbejde for en plantebaseret basiskost i kommunens institutioner og offentlige køkkener og kantiner.

→ 100% økologiske råvarer og måltider

Københavns Kommune skal aktivt fremme omlægningen til økologisk landbrug. Det gøres ved at øge kommunens eksisterende indkøb af økologiske råvarer i forvaltninger, institutioner og andre kommunale køkkener, så alle råvarer bliver økologiske.

→ Minimum én vegetarisk dag om ugen

For at blive en endnu bedre klimavenlig by for verden, skal vi spise mere bæredygtigt i de offentlige køkkener og kantiner til medarbejdere i kommunen. Derfor skal måltiderne mindst en dag om ugen være vegetariske.

→ Erhvervsstøtte til økologisk bylandbrug, skolehaver og lokal råvareproduktion

En stor klimabelastning udgøres af transporten af fødevarer. Derfor skal vi så vidt muligt producere vores fødevarer tæt på, hvor vi bor og lever. Fra skolehaver til dyrkning af fødevarer på fx hustage i byen. Kommunen skal prioritere råvareindkøb fra Sjælland, Øerne og Skåne.

→ Reduktion af madspild i København gennem oplysning og konkrete indsatser

Vi skal begrænse kommunens madspild. Derfor vil vi sammen med københavnere, erhvervsliv, boligforeninger, institutioner og lokale iværksættere og ildsjæle sætte ambitiøse mål for, hvordan vi får reduceret madspildet.