17. Den bedste by for verden

17_KOBENHAVNERMAAL17.jpg

København og de nærliggende kommuner kæmper om de gode arbejdspladser og de ressourcestærke borgere. Det er en kortsigtet økonomisk kamp på tværs af kommunegrænser, som overskygger styrken i at arbejde sammen. Mål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af kommunale, regionale og nationale grænser, hvor både byråd, regionsråd, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ København som international medspiller

Alternativet vil udvikle internationale partnerskaber med andre byer, herunder styrke deltagelsen i C40-netværket, som er et internationalt samarbejde mellem verdens førende megabyer, der skal bidrage til at mindske CO2-udledningen globalt og imødegå klimaforandringerne. Vi vil oprette et netværk med andre storbyer der ligeledes arbejder strategisk med FN's verdensmål.

→ Udviklingsbistand fra København til udviklings- og venskabsbyer

København skal prioritere og understøtte udviklings- og vidensarbejde i andre byer i verden, der står i en markant dårligere situation end København. Det skal ske med direkte viden, ressourcer og økonomi til udviklings- og venskabsbyerne, men også indirekte via kommunes indkøb hos internationale virksomheder.

→ Internationalt innovationsmiljø

Udvikling af strategi for de københavnske innovationsmiljøer, der sikrer erfaringsudveksling, talenter og viden til byen. København skal være en international attraktiv by, hvor man har lyst til at bosætte sig som familie og/eller investere som virksomhed.

→ Øget samarbejde med andre kommuner om bæredygtig omstilling

Kommunerne er centrale aktører i den grønne omstilling – som bygherrer, myndighed og forandringsagenter i samarbejdet med virksomheder og borgere. København skal tage initiativer til samarbejde på tværs af kommuner og regioner til fordel for den grønne omstilling.

→ Partnerskaber for handling og løsninger

Det er umuligt for København alene at realisere de ambitiøse målsætninger i FN's verdensmål og Alternativets københavnermål. Derfor skal rådhuset engagere lokale private virksomheder, institutioner og borgere i udformningen af løsninger og svar på de udfordringer byen og verden står over for.