16. Ny politisk kultur

17_KOBENHAVNERMAAL16.jpg

Det danske demokrati er under pres og vi har brug for en ny politisk kultur. Troværdigheden for politikere er nemlig helt i bund. Til kommunalvalget 2013 stemte blot 61,2% af københavnerne. Det er et problem, vi sammen skal gøre noget ved.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Københavnermandat til borgerne

Københavnerne skal have mandat til at realisere deres ønsker for byen. Vi vil eksempelvis give borgerne muligheden for at kræve et forslag sendt til offentlig digital afstemning. Et udsnit af Københavns  stemmeberettigede borgere skal via en underskriftindsamling kunne kræve en beslutning sendt til afstemning. Ved selve afstemningen skal 51 procent eller flere af byens borgere deltage, for at afstemningens resultat er gyldigt og trumfer en i forvejen truffet beslutning. Afstemningen afgøres derefter ved et simpelt flertal. Københavnermandatet skal sikre, at københavnerne i højere grad har indflydelse på deres by i mellem kommunalvalgene.

→ Borgerdrevne forslag til borgerrepræsentationen

Det er vigtigt, at københavnerne diskuterer og engagerer sig i byens udvikling. Det gør de allerede i høj grad, men borgerne skal kunne rejse en sag i borgerrepræsentationen via NemID eller anden digital løsning. Vi skal arbejde på mere inddragelse, medbestemmelse og -ansvar til borgerne for dermed at øge tilliden til og troen på demokratiet.

→ Et mere åbent og gennemsigtigt rådhus

Vi vil arbejde for mere gennemsigtighed og åbenhed om partistøtte, pengestrømme, lobbyregistre, whistleblowerordninger mm. Alternativet ønsker en årlig demokratiuge mellem udvalgte kommunale ansatte og borgere i byen. Vi vil kort sagt skabe en ny politisk kultur og et langt mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk rådhus.

→ Borgerdrevne budgetter i hver bydel

København skal forsøge sig med borgerdrevne budgetter, hvor kommunens indbyggere og bydele får reel indflydelse på budget og prioritering af projekter og tiltag i København. Vi ønsker at forankre endnu flere beslutninger ved borgerne og så lokalt som muligt.

→ Det Alternative rådhus

Københavns Rådhus skal være kendt for en institution der lytter og skaber sammen med københavnerne. Vi foreslår, at udvalgte officielle møder i borgerrepræsentationen foregår ude i byen og ikke inde på rådhuset. Til gavn for gennemsigtigheden, demokratisk deltagelse og borgerlyst til at forandre byen.