15. Vild og mangfoldig natur

17_KOBENHAVNERMAAL15.jpg

København har kun meget lidt natur og endnu mindre vild natur. Biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark. Derfor skal vi være endnu bedre til at passe på den og sikre gode vilkår for biodiversiteten ved at gennemføre naturkvalitetsbeskyttelse for naturen i København.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Bevar Amager Fælled og andre grønne oaser i byen

Fælleden er byens lunge, der sikrer mulighed for sunde og gode liv i kontakt med naturen. Dem skal vi selvfølgelig ikke indskrænke ved at fylde beton på. Vi skal værne om den gamle strandengs unikke arter af svampe, insekter og planter, herunder de rødlistede arter. Denne samling af arter udgør et helt unikt stykke natur, som kun findes steder, hvor naturen står uberørt. Derudover er den gamle strandeng på Amager Fælled det mest unikke natur, København har.

→ Mere vild natur i byen

At bo tæt på grønne områder og kunne se på et træ fra vinduet er beviseligt sundt for os. Derfor skal vi beplante alle de steder, vi kan, til med en mangfoldighed af træer, buske og planter. København har blandt andet en meget ambitiøs træpolitik, men den skal være endnu vildere, så København i fremtiden bliver den storby med flest træer pr. kvadratmeter. Det mener vi, fordi ophold i naturen har en positiv effekt på læring, hukommelse, psykisk velvære og fysisk sundhed. Naturen medfører psykisk overskud og øger motivation – også i stressbehandling.

→ Mere ambitiøs tilgang til biodiversitet i bynaturen

Da parker og andre grønne rekreative byrum kan have en lav grad af biodiversitet, skal den forøges. Det kræver, at vi gør op med monokulturen, som dominerer mange af Københavns grønne områder. Derfor vil vi udvikle mangfoldige beplantningsplaner for byens grønne områder.

→ Natur på recept

Alternativet vil tibyde natur og kultur på recept, som alternativ til receptpligtigt medicin til behandling af bl.a. stress, depression, misbrug og hjertesygdomme, da natur og kultur beviseligt har en positiv effekt på menneskets trivsel og velvære.

→ Natur i børnehøjde

Forskning viser, at ophold i naturen øger børns indlæring. Derfor skal vil vi i Alternativet arbejde for, at de københavnske børn i langt højere grad gennem deres ophold i folkeskoler og offentlige institutioner får et meget mere nært forhold til naturen. Dette vil også klæde dem på til at forstå vigtigheden af en rig og mangfoldig natur i fremtiden.