12. Ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi

17_KOBENHAVNERMAAL12.jpg

Hvis vi i tilstrækkelig grad skal bidrage til overholdelsen af Paris-aftalens mål, skal københavnernes CO2-emissioner sænkes fra cirka 19 tons til under 2 tons inden 2050, hvilket er en kæmpe udfordring. Der skal politisk og forvaltningsmæssigt prioriteres til fordel for økonomi og forbrug, som balancerer alle tre bundlinjer: den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ København skal genanvende minimum 80 pct. affald i 2030

Sammen med borgerne og erhvervslivet skal kommunen udvikle de bedste løsninger, som kan sikre, at alt affald i fremtiden bliver til ressourcer, der kan genbruges eller på anden vis føres tilbage til produktion af nye varer. Vores vision er, at København senest i 2030 skal være en global rollemodel inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at København er verdenskendt som en hub for cirkulær økonomi.

→ Kortlægge københavnernes reelle CO2-udledning fra forbrug

Baseret på eksisterende viden om klimafodaftryk vil vi oprette forsøgsordninger med CO2-budgetter, der både kan hjælpe os med at kortlægge vores personlige CO2-udledninger og gøre os alle klogere på, hvordan vi kan reducere dem, både gennem vores borgeradfærd og gennem politiske tiltag. I forlængelse af dette initiativ nedsættes et klima-borgerpanel, der skal komme med anbefalinger til politikerne om, hvilke områder vi skal prioritere for at blive en hovedstad uden udledninger af klimaskadelige drivhusgasser.

→ Ny, bæredygtig indkøbspolitik i Københavns Kommune

Kommunen foretager hvert år indkøb for flere milliarder. Det skal ved lov vedtages, at alle offentlige investeringer, tilskud, indkøb og lignende fremover skal vurderes ud fra miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

→ Bæredygtig lokal turisme

København skal lave partnerskaber med andre danske, svenske og tyske kommuner for at fremme nær-turisme som alternativ til klimabelastende flyrejser.

→ Klimavenlig adfærd og uddannelse

Flere folkelige oplysningskampagner og undervisning i folkeskolen med fokus på bæredygtig adfærd, fx reduktion af madspild, brug af offentlig transport, affaldssortering) samt uddannelse af klimaambassadører, der kan fremme ung-til-ung og voksen-til-voksen formidling.