11. Mangfoldigt kulturliv

17_KOBENHAVNERMAAL11.jpg

Kulturen skal være til for alle. For Alternativet er et mangfoldigt, levende kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse. Kulturen og kunst i det offentlige rum skal prioriteres. København skal være en progressiv kulturby for alle.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Flere åbne scener og kulturelle legepladser

Vi ønsker at støtte uafhængige kunstudøvere ved at give dem en platform. Med etablering af åbne scener ønsker vi at frigøre kunstnere og bringe forestillinger tættere på borgerne. Der skal være nemmere adgang til gode fysiske rammer for kunstnerisk udfoldelse og bedre muligheder for at blive og være udøvende kunstner.

→ Kunst og kultur i børnehøjde

Alternativet ønsker at sætte massivt fokus på kunst og kultur for byens børn og unge. Vi vil styrke den professionelle kunst og kulturs tilstedeværelse i folkeskolen og skabe endnu stærkere musik-, kultur- og kunstskoletilbud. På den måde kommer alle børn og unge i kontakt med professionelt produceret kunst og kultur.

→ Kultur- og designstrategi i København

København skal udvikle og formulere en strategi for Københavns fremtid som kreativ kultur- og designmetropol, der tiltrækker arbejdspladser, talenter og investorer fra hele verden. København skal ligge helt fremme på den internationale scene, når det gælder kreativt iværksætteri, kulturtilbud og en modig kunst og designscene.

→ Kulturinvesteringer og kulturinstans der øger og måler livskvaliteten

Vi skal have en fremtidssikret strategi for kunsten og kulturen. Alt for længe har kulturen og fritiden måtte klare sig med de samme midler trods stigende befolkningstilvækst. Med vigende statslige tilskud til kulturen, er det vigtigt at kommunen tager ansvar. Alternativet har en ambition om, at kunst og kultur skal være en central del alle københavneres liv, i hverdagen, på gaden, i folkeskolen, på bibliotekerne og på de forskellige scener i byen.

→ Bibliotekerne og kulturhuse som motor for demokrati, integration og dannelse

Bibliotekerne er et af de mest benyttede kulturtilbud vi har. Alternativet vil styrke biblioteker og kulturhuse både fagligt og fysisk for at sikre, at de også i fremtiden kan blive ved med at spille en central rolle. Vi vil give bibliotekerne mulighed for i endnu højere grad at gøre sig gældende via arrangementer og events, og vil eksperimentere med 'profilbiblioteker' inden for fx musik, film og it.