10. Plads til alle

17_KOBENHAVNERMAAL10.jpg

Københavns by- og boligudvikling er drevet af stærke kommercielle interesser, hvilket ikke tager højde for de miljømæssige og sociale udfordringer og muligheder. Byen mangler boliger, der er til at betale for unge, studerende, lav- og mellemindkomster og singler. København skal være en by for alle, frem for de få.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Flere almene og billige boliger

Københavns Kommune skal stille krav om den minimale andel af almene boliger i nybyggeri. På nuværende tidspunkt kan kommunen højst kræve 25 pct. pr. byggeprojekt. Alternativet København vil arbejde for, at staten gør det muligt at pålægge bygherrer at bygge op til 50 pct. almene boliger.

→ Bæredygtig byudvikling med borgernes behov i centrum

Det kommercielle fokus i København, som har kendetegnet byudviklingen de seneste år, har været med til at skævvride boligmarkedet. Konsekvensen er, at det er blevet dyrere at bo og købe bolig i København. Den udvikling skal vendes. København må ikke udvikle sig til en rigmandsghetto uden bopælspligt, men skal også i fremtiden være kendt som en mangfoldig by med plads til alle. Alternativet vil arbejde for indførelse af en tredobbelt-bundlinje tankegang i udviklingen af boligmarkedet, så den sociale sammenhængskraft får en prominent plads på det fremtidige københavnske boligmarked.

→ Containerboliger som ungdoms- og studieboliger

Der skal bygges flere unge- og studieboliger, hvis København fortsat skal være den foretrukne studieby. På kort sigt foreslår Alternativet København, at der oprettes midlertidige studie containerboliger for at imødekomme den massive efterspørgsel fra studerende, der mangler tag over hovedet. Ved blandt andet at oprette flydende container studieboliger i Københavns Havn efter 'Urban Rigger' konceptet, kan problemet på kort sigt løses bæredygtigt, billigt og mobilt.

→ Blandede boliger og boformer

Studieboliger, botilbud og ældreboliger skal prioriteres, når kommunen træffer beslutninger om boligmassen og nybyggeri. Størrelsen på de københavnske familier ændrer sig, og der bliver flere ældre, studerende, singler etc. Derfor skal der bygges langt mere varieret end i dag.

→ Transithuse for udenlandske hjemløse

I stedet for at sende de hjemløse migranter i fængsel, skal vi give dem et trygt sted at opholde sig, mens de modtager hjælp fra kommunens sociale indsats i Transitprogrammet. Derfor vil vi oprette midlertidige transithuse til udenlandske hjemløse.