1. Rige og meningsfulde liv

17_KOBENHAVNERMAAL1.jpg

København skal være den absolutte foregangsby for social bæredygtighed.
Ingen skal leve i fattigdom, og de sociale indsatser skal være langt bedre, mere personlige og fleksible. København skal være kendt for at være byen med rige meningsfulde fællesskaber og liv.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Kommunal fattigdomsgrænse i København

Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen rammer mange københavnere hårdt og øger risikoen for social deroute. Alternativet vil arbejde for, at Københavns Kommune hjælper vores medborgere med økonomisk støtte, der sikrer basale behov som bolig, medicin mv. København skal gå forrest i kampen mod fattigdom i Danmark og skal via innovation af offentlige ydelser og indførelse af en
kommunal fattigdomsgrænse gøre sit for at sikre et Danmark i balance.

→ Investér i tidlige indsatser for udsatte børn og unge

Vi ved, at jo tidligere vi som samfund træder til, desto større chance er der for at gribe socialt udsatte børn og forebygge marginaliserede liv. Forskning viser, at tidlige, ambitiøse investeringer i børns trivsel kan reducere risikoen for, at de senere hen udvikler problemer med ensomhed, dårligt helbred, kriminalitet, misbrug eller vold.

→ Personlige budgetter til de mest udsatte borgere

Vi skal sikre, at udsatte hjælpes af få og faste sagsbehandlere, og vi skal udvikle nye indsatser, der er mere fleksible og målrettede den enkelte borgers behov. Eksempelvis foreslår vi at eksperimentere med individuelle budgetter, hvilket man har haft succes med i England, hvor det har haft en positiv effekt for hjemløse og udsatte familier.

→ Faglighed, værdighed og personligt engagement i sociale indsatser

Vi skal i langt højere grad give friheden og dømmekraften tilbage til frontpersonalet, fx sagsbehandlere i den offentlige sektor, og indrette vores sociale indsatser, så de giver den enkelte borger mulighed for at engagere sig i og tage ejerskab for eget liv. Det kræver fx, at sagsbehandlere i højere grad tager udgangspunkt i borgerens, og ikke systemets, behov.

→ Det glade jobcenter

Alternativet ønsker en beskæftigelsesindsats, der prioriterer tillid over kontrol og mennesketænkning over kassetænkning. Sådan er det desværre ikke idag, hvor bureaukrati, kontrol og tvang tager tid og motivation fra både sagsbehandlere og borgere. Københavns Kommune bør i højere grad eksperimentere med forskellige indsatser, fx kontanthjælp uden modkrav, der kan styrke kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen og øge tilfredsheden hos både medarbejdere og jobsøgende.